Dnes je ,
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic

Aktualizace 15.10.2005

Každodenní glosy  Miroslava  Macka

Teď je čas darovat krev
Rekonstrukce zkřížených vazů

Kde jsou zkřížené vazy ? Zkřížené vazy jsou důležitými stabilizátory kolenního kloubu. Jsou umístěny uvnitř kolenního kloubu zhruba uprostřed v předozadním směru a sbíhají ze stehenní kosti šikmo na kost holenní a ve svém průběhu se tak kříží- proto zkřížené (často sechybně používá "křížové"). Přední je ten, který se upíná na holenní kosti vepředu (na stehenní více vzadu) a u zadního je tomu naopak. Oba vazy v průběhu pohybu vystřeďují postavení holenní kosti vzhledem ke stehenní a fungují jako jakési závěsy, které určují centrum rotace kolem příčné osy pomyslně procházející kolenem.

Typy plastiky

Štěp z čéškového vazu- Štěp je odebrán s kostním bločkem z čéšky, středním pruhem čéškového vazu a opět s kostním bločkem z drsnatiny holenní kosti. Přes holenní kost a nitrokloubní prostor do kosti stehenní jsou navrtány kanály, jejichž ústí nitrokloubně odpovídá původním místům úponu poškozeného vazu. Štěp je pak do kanálků protažen a zajištěn nejčastěji rozpěrnými šrouby. Kostní bločky štěpu pak v kanálech zarostou zatímco vazivová střední část plní úlohu původního PZV. Tato technika má u nás dlohodobou tradici a poskytuje velmi dobré výsledky. Na většině světových pracovišť je považována za " zlatý standard".
Na obrázku je schema operace.


Stěp z ohýbačů kolenního kloubu (hamstringy)- Štěp je odebrán ze skupiny svalů ležících na vnitřní straně kolenního kloubu. Obsahuje jen šlašitou a blanitou část svalu. Vrůstání štěpu do kosti zde trvá o něco déle, což ale nehraje roli, pokud je zajištění štěpu na obou koncích dosti pevné. Kosmeticky je výkon přijatelnější pro menší a méně nápadnou jizvu a pacienti jej dobře tolerují zejména pro menší pooperační bolesti. K zajištění štěpu se používají nejčastěji speciální rozpěrné šrouby, ale i různé speciální skobky apod. Jsou vyráběny z inertních kovů nejčastěji titanových slitin. Nověji se užívá speciálních materiálů, jenž se v těle asi po roce zcela vstřebají. Každé pracoviště má zažité jiné způsoby jištění, pevností fixace se zásadně neliší. Rozdílná ale bývá jejich cena.
V poslední době se rozvíjí tzv. počítačově navigované operace. Nasnímáním postavení speciáních sond umístěných na kloub v průběhu pohybu speciální program pomůže určit ideální umístění štěpu. Tím, by se mělo zajistit co nejlepší umístění štěpu, stabilní napětí a vyloučit přetěžování těpu nebo jeho opotřebení apod. Podobně se navigace používá např. u náhrady kolenního kloubu k zajištění správného osového postavení protézy.


Doléčení- doba hospitalizace se pohybuje od 3 do 6-ti dnů. Po zklidnění časných pooperačních bolestí a vytažení drénu z kloubu dbáme na rychlé zahájení rehabilitace. Nejprve se zaměřujeme na rozcvičení pohybu, zpočátku pasivně, nejlépe pomocí "motorové dlahy", později přidáváme cviky aktivní, posilování svalstva, získání jistoty v chůzi s berlemi. Operované koleno je zajištěno speciální ortézou s omezením rozsahu pohybu. Po propuštění se v rehabilitaci pokračuje ambulantně, vyjímečně v rehabilitačních ústavech. Během prvých 3 týdnů klesá otok kolene a mírní se bolesti. Během ambulantních kontrol jsou ještě běžné 2-3 punkce výpotku. Dbáme na rozcvičení kolene do plného natažení a do ohybu minimálně 90 stupňů. Zátěž končetiny pak dávkujeme podle subjektivních potíží. Provádíme mobilizace čéšky, masáže jizvy, cviky na břiše, izometrické cviky stehenního svalstva. Je možná i myostimulace. Berle a ortézu pacienti odkládají většinou do měsíce.
Od 3. do 6. týdne se změnšují otoky, dbáme na symetrickou polohu propnutí kolene zejména při chůzi, ohyb cvičíme do 120 stupňů. Je možné cvičení na rotopedu, na trampolíně, chůze v bazénu, plavání. Posilujeme leg press. Postupně možný nácvik dřepu do cca 60 -90 st. ohybu.
Od 6. týdne do 4 měsíců je již možná chůze bez ortézy, pokračujeme v zvyšování zátěže, po 3 měsících je možná cyklistika, jogging a většina pacientů vykonávajících zaměstnání vyžadující běžnou chůzi či delší stání bývá schopna práce. Fyzicky náročné profese a sporty doporučujeme vykonávat až po 5-6 měsících po operaci.
Přestavba či prohojování štěpu se děje od obou konců, kde sroste s kostním kanálem, trvá více než 1 rok. Pevnost ale bývá dostatečná na to, aby po půl roce byla operovaná končetina naprosto plně zatěžována.
Komplikace- můžeme rozdělit na časné- v průběhu operace od zlomeniny čéšky při odběru, špatné centrace kanálů, poranění nervové větvě na přední straně kolenního kloubu až po poškození štěpu. Dále pooperační jako ztuhlost kolene s omezenou hybností, natažení až selhání štěpu, bolesti v okolí čéšky a slabost stehenního svalstva. Jedná se o případy velmi vzácné, ale je vhodné o nich vědět.
Prognóza- statisticky se pohybují na většině pracovišť výborné a velmi dobré výsledky po výše zmíněných výkonech mezi 90-95%. Je třeba zopakovat, že vazy jsou důležitými stabilizátory kolenního kloubu a plastiky po jejich poranění a mají navrátit stabilitu kolenního klobu. Jinak je nestabilní kloub vystaven zvýšenénu zatížení, hrozí další úrazy a hlavně předčasný rozvoj arthrozy, nehledě k časté nemožnosti vykonávat oblíbené sporty a třeba i zaměstnání


Veškeré Vaše dotazy rád zodpovím [zde]Nahoru