Dnes je ,
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic

Aktualizace 13.1.2021

Každodenní glosy Miroslava Macka


Časté obtíže - Dupuytrenova kontraktura

Nehubnete? Otestujte si moč!

Dupuytrenova kontraktura

je postižení vazivového aparátu ruky, kde dochází k ztlušťování palmární aponeurózy, vzniku vazivových uzlů a posléze ke kontraktuře prstů. Podrobně nemoc popsal baron Guillaume Dupuytren v roce l83l.
U nás se věnoval studiu této nemoci prof. Karfík. Vloni vyšla nová monografie dr. Krejči z ÚVN .

Příčiny

Genetické predispozice ke vzniku onemocnění jsou vázány na Vikingskou populaci a incidence onemocnění kopíruje migrační cesty. Onemocnění se vyskytuje častěji u mužů a ve vyšším věku. Pravděpodobnost výskytu nemoci zvyšují kolagenozy, diabetes mellitus, hepatopatie a opakovaná mikrotraumata (těžká manuální práce).
Při analýze vazivových pruhů byl kromě kolagenu I a III (kollagen nezralých jizev) nalezen i kolagen V (embryonální kolagen).

Příznaky a diagnóza

Podle anamnesy dat se dá vystopoval rodinný výskyt choroby, daleko častěji jsou postižení muži (poměr 4 : l ) ve čtvrté a vyšší dekádě života. Choroba se často rozvíjí léta, než začne způsobovat svému nositeli vážnější obtíže. Lehce bolestivé ztluštění a uzly v dlani a vazivové pruhy na prstech jsou prvními příznaky, kterých si pacienti všímají. Při dalším postupu dochází ke kontrakturám prstů a prorůstání vazivových pruhů do kůže. Obdobné vazivové pruhy se mohou vyskytovat i na ploskách nohou a na penisu ( Peyronieho choroba). RTG vyšetření má význam k odlišení vrozených vad na skeletu ruky a prstů.
Dupuytrenovu kontrakturu musíme odlišit od poúrazových šlachových, kožních či kloubních kontraktur. Kamtodaktylie je na rozdíl od Dupuytrenovy kontraktury onemocnění mladého věku, nehmatáme pruhy vaziva a operační řešení je kontraindikováno.

Rozdělení

Podle lokalizace rozlišujeme tři typy :

 • 1/ dlaňový typ
 • 2/ prostá kontraktura některého prstu / nejčastěji IV a V prstu
 • 3/ složitý typ postihující celou ruku včetně palce
 • Vazivové pruhy vycházející s palmární aponeurozy při přechodu na prsty jsou intimně spojeny s nervověcévními svazky, flexorovými šlachami a klouby. Kontrakci vaziva způsobují kontraktury prstů.

  Terapie

  Konzervativní léčba je převážně málo úspěšná. Používala se léčba ultrazvukem, dlahování, radioterapie, podávání vitaminu E .
  Jedině aplikace enzymatických injekcí do kontraktury a postupné natahování kontraktur má lepší výsledky.
  Chirurgická léčba
  V současné době je jistější léčba pouze chirurgická. Odstraňujeme ztluštělou palmární aponeurózu. Rozdílné přístupy jsou pouze v radikalitě zákroku. Při radikální aponeurektomii (odstranění aponeurozy) se snažíme zbavit dlaň i prsty maxima vazivové aponeurózy a pruhů. Při limitované aponeurektomii se zaměřujeme pouze na postiženou oblast. Výhodou této metody je rychlejší hojení. Kožní řezy musí být voleny promyšleně v ohybových rýhách. Při nedostatku kožního krytu lze použít přesun laloků z okolí nebo volný kožní transplantát. Po operačním zákroku je velice potřebná rehabilitační péče, aby došlo k zlepšení úchopové schopnosti ruky a nemohla se vyvinout např. Sudeckova dystrofie.

  Léčba byla doposud hlavně chirurgická s nutností několikaměsíční rekonvalescence a rizikem operačních komplikací. Nově je českým pacientům kdispozici injekční enzymatická terapie, která umí kolagen, ze kterého jsou tvořena vlákna (pruhy) kontraktury, rozpustit. Tato metoda je nově hrazena ze zdravotního pojištění (ve spec. centrech). Výhodou je rychlá rekonvalescence a dlouhotrvající efekt bez nutnosti dlouhodobé pracovní neschopnosti.

  Preventivní opatření nejsou o tohoto postižení účinná

  Veškeré Vaše dotazy rád zodpovím [zde]

  Nahoru