Dnes je ,
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic

Aktualizace 13.9.2008

Každodenní glosy  Miroslava  Macka

Teď je čas darovat krevStránky věnované anatomii a  poranění   kolene


Časté obtíže - Poranění zkřížených vazůNehubnete? Otestujte si moč!

Poranění zkřížených vazů kolena

Obecně
Určitě zná každý z nás někoho, kdo měl nebo má problémy s koleny. Pro postižené to vždy znamená spoustu vyšetření od klinických na ortopedii přes rentgenové až třeba po magnetickou rezonanci nebo počítačovou tomografii. Potom následují obstřiky kloubu, fyzioterapie a rehabilitační gymnastika. Někde je dokonce nevyhnutelná operace, na niž navazují ješte týdny a měsíce rehabilitace. Koleno je však zatěžováno mnohonásobně vyšší vahou, než je tělesná hmotnost, i v běžném životě. Při obyčejné chůzi do schodů je zatížení 3,3x a při hlubokých dřepech dokonce 7,6x vyšší. Protože kolenní kloub plní tak komplexní funkce a je schopen přenášet natolik velkou sílu, musíme s ním zacházet velmi zodpovedně a ohleduplně.
Víte, že někdy nese vaše koleno téměř osminásobek vaší tělesné hmotnosti? Abyste byli s jeho službami stále spokojeni, musíte s ním zacházet velmi ohleduplně.

Příčiny

Kolenní kloub je opravdu unikátní aparát. Zatímco v kyčelním kloubu se stehenní kost pohybuje celkem stabilně na všechny strany, kolenní kloub představuje válec, který se pohybuje jen v jedné rovině. Jeho stabilita je zajištěna menisky, postranními a křížovými vazy, upínacími šlachami a celým svalovým aparátem nohy.
Kolena jsou konstruována pro bežné způsoby zatížení, jako jsou chůze, běh a skoky. K zajištění těchto pohybů se kolena vyvinula během evoluce člověka. K problémům dojde pouze tehdy, když je zatěžujeme příliš silně nebo nevhodně.
Zkřížené vazy ( přední a zadní) jsou pevné vazy ve střední části kolenního kloubu probíhající zkříženě v předozadním směru. . Svým průběhem zajišťují pasivní předo-zadní stabilitu kolenního kloubu. Aktivně tuto stabilitu podporují stehenní svaly - ohýbače i natahovače.
K poranění zkřížených vazů dochází nejčastěji při sportovních úrazech. Přední zkřížený vaz se snad nejčastěji poraní při větším násilí na koleno ze zevní strany - náraz do kolena při zatížené končetině (fotbal, hokej, lyže). Zadní zkřížený vaz se zase trhá při násilí při propnutém kolenním kloubu, doskočení na propnutou končetinu, protlačení kolena dozadu při zatížené končetině apod.
Tato poranění mohou souviset s oslabením svalových skupin, při jiných úrazech či onemocněních.

Příznaky

Při úrazu cítíme prudkou bolest, pocit prasknutí, lupnutí či "vyskočení" kolena. Často koleno zůstane zablokované - pohyb je výrazně omezen bolestí a reflexním stažením svalů. Rozvíjí se otok, často výpotek v kolenním kloubu i s obsahem krve, někdy i hematom (při současném poranění vazů). Často se po krátkém šetření, bandážování a obkladech kolena se mohou potíže zmírňovat a při běžné zátěži nečiní potíží. Jen při větší zátěži, běhu, při skocích je pocit nejistoty, při oslabených svalech se může koleno při větší zátěži podlamovat.

Diagnóza

Diagnózu poranění zkřížených vazů stanovíme jednak posouzením mechanismu úrazu a klinickým vyšetřením - předo-zadní nestabilita kolena, někdy i bolestivé přeskočení v koleně při posunu bérce dopředu. Někdy je přítomen výpotek v kolenním kloubu. Rentgenové vyšetření jen vyloučí možnost jiného poranění - vazy na RTG vidět nejsou. Jen někdy u malých dojde k vytržení úponu vazu z kolenní kosti i s částí kosti - toto je možno na RTG snímku vidět. Ultrazvukové vyšetření zde není zcela spolehlivé, další možností je CT a zvláště magnetická rezonance- ty se u nás pro finanční náročnost zatím rutinně nepoužívají. Krátce po úrazu bývá v kolenním kloubu krvavý výpotek.

Terapie

Dříve nebyla diagnóza poranění zkřížených vazů tak častá i proto, že většinou poranění vazů nezpůsobovalo velké obtíže. S rozvojem artroskopických operací se zjišťovalo více případů poraněných vazů i bez klinických potíží. Podle intenzity úrazového násilí se totiž v kolenním kloubu často poraní postupně postranní vaz, meniskus i zkřížený vaz ( tato kombinace se označuje jako "nešťastná trojice" (Unhappy trias). Při izolovaném poranění zkříženého vazu mohou zbytky vazu v kloubu dráždit nebo i omezovat pohyb.
Při konzervativním léčení se většinou postupně kolenní kloub zklidní, otoky a bolesti ustanou. Dále by měla následovat perioda intenzivního posilování stehenního svalstva. Vydatná síla svaloviny může částečně v běžném životě nestabilitu minimalizovat. Toto ovšem platí jen pokud jsou svaly v aktivním stahu. Jsou-li uvolněny, jako např. při nečekaných, nekoordivovaných pohybech apod., dojde k opětovnému podvrtnutí. Pro tyto situace je vhodné pacienta vybavit speciální ortezou. Pokud se pacient věnuje sportům či aktivitám, kdy se na postižené končetině netočí, neskáče apod. a může kontrolovat riziko pádu a je zajištěn odpovídající ortézou, nemusí mít s nestabilitou potíže. Tento způsob je vhodný pro sportovce pěstující individuální sporty- např. cyklistiku. Dále je vhodný u pacientů s malou nestabilitou a pasivnějších pacientů.
Někteří pacienti však nadále vnímají nejistotu v kolenním kloubu, stěžují si na "vyskakování, či podlamování" kolene. Mívají pozátěžové otoky. Kolektivní a zejména míčové sporty tak nemohou vykonávat. Pro tyto případy je vhodnější podstoupit operační léčbu. Protože se v minulosti neosvědčily metody sešívání konců vazu doporučujeme v dnešní době jeho náhrady- rekonstrukce, slibující plnou stabilitu a funkci kolenního kloubu. V poslední době však k plastikám vazu přistupujeme stále častěji, právě k prevenci časného opotřebení z nestability.
Při plastikách zkřížených vazů se používá tzv. artroskopie, což je méně invazivní zásah (miniinvazivní metoda). Ortoped většinou ze dvou malých řezů zavede do kolena sondu s optikou a na obrazovce prohlédne kloubní dutinu. Druhým otvorem zavede nástroj (vyšetřovací háček, kleštičky, nůžky, frézku) a zbytky roztrženého vazu z kloubní dutiny odstraní. Přitom lze vyloučit nebo ošetřit poranění dalších struktur kolenního kloubu. Zkřížené vazy prakticky nemají cévní zásobení, proto není možné počítat i po sešití s mechanicky pevným zhojením vazu. Úspěšné bývá sešití trhliny přímo v úponu do kosti , kde ještě cévní zásobení vazu je.
Funkci poraněného vazu lze nahradit cíleným posilováním stehenních svalů , hlavně zadní skupiny - bicepsu. Při větší zátěži a sportu doporučuji používat ortézy.
Pokud je však koleno i přes cvičení a posilování nestabilní, pacient má pocit nejistoty, při větší zátěži se koleno podlamuje, je možné provést náhradu zkříženého vazu, dokud však koleno není opotřebované. Náhradu vazu provádíme artroskopicky a vaz nahrazujeme nejčastěji štěpem z čéškového vazu i s kostními úpony ( schéma operace je na obrázku dále šlachami svalů odebranými v okolí kolenního kloubu a často i syntetickým materiálem. Pooperačně se koleno jen krátce šetří, zpočátku jsou nutné odlehčovací punkce k odstranění krve či výpotku z kloubu. Časně se začíná s cvičením a posilováním stehenních svalů, postupným zatěžováním, zprvu s omezením rozsahu pohybu speciální ortézou.

Prevence

Většina úrazů s poraněním menisků souvisí se sportem, častěji snad s rekreačním sportem. Nejčastěji jsou postiženi fotbalisté, hráči squashe, snowboardisté, lyžaři. Souvisí to často s nepřiměřenou zátěží, na kterou není jedinec trénován, často není ke sportu správně vybaven. Před výkonem je nutné důkladné rozcvičení. Důležitým faktorem je i přehlížení drobných poranění a nedoléčení dřívějších poranění. V tom případě se naruší správný pohybový stereotyp a může vést k poranění .

Schéma plastiky předního zkříženého vazu

Další Vaše dotazy rád zodpovím [zde]


Nahoru