Dnes je ,
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic
nic

Aktualizace 15.10.2005

Každodenní glosy  Miroslava  Macka

Teď je čas darovat krev

Beskydy On-Line
Časté obtíže - Umělý kloub

Nehubnete? Otestujte si moč!

Umělý kloub - TEP - "totálka"

je náhrada kloubu poškozeného opotřeběním či úrazem kloubem umělým, kombinací kovu a plastu. První kyčelní klouby byly využity v padesátých letech. Velký rozvoj v této oblasti nastal na konci šedesátých let, umělé kolenní klouby se operují od poloviny sedmdesátých let. Nejvíce lidé potřebují hlavně kyčelní klouby - např. jenom u nás se jich ročně implantuje deset tisíc. Toto číslo v přepočtu na množství obyvatel je zhruba stejné ve všech vyspělých státech Evropy i na celém světě. Takže ročně je odoperováno více než 250 000 kyčelních kloubů na zemi. Kolenních kloubů je zhruba o polovinu méně. A vyvíjejí se i náhrady dalších kloubů - ramenních, loketních, hlezenných, ale i kloubů prstů

Příčiny

Umělé klouby potřebují hlavně lidé ve vyspělých zemích. Mají totiž pohodlný život, nemusejí příliš fyzicky pracovat, stále méně se pohybují, přibírají kila a jejich klouby se opotřebovávají, až přestanou dobře fungovat a sloužit. Opotřebení kloubu ale může vzniknout i přetěžováním kloubu sportem, při vadném postavení kloubu při vrozených vadách nebo po úrazech kloubů. Jediná možnost, jak člověku pomoci, je nahradit jeho kloub umělým kloubem. Nyní už bereme tento zázrak medicíny jako samozřejmost.

Indikace

pro operaci a implantaci umělého kloubu je IV. stupeň opotřebení kloubu, kdy kloubní plochy jsou již zcela bez chrupavek. Chrupavka je výrazně opotřebovaná, v zátěžových místech je „sedřená na kost“. Zesiluje se a zahušťuje povrchová vrstva kosti, přetížením vznikají v kosti dutiny- cysty, které se mohou prolomit a kloubní plocha se zdeformuje . Zde již čeká nemocného operační řešení – náhrada kloubu .
Diagnozu stanovíme jednoznačně po RTG snímku, k vyloučení jiných postižení v oblasti kloubu nám pomůže CT vyšetření (počítačové RTG) nebo MR (magnetická rezonance).

Princip umělého kloubu

Revolučním objevem v ortopedické endoprotetice bylo objevení kluzného systému kov - polyetylen. Tento systém byl už dříve známý z techniky, využíval se v automobilovém průmyslu u kulových čepů na řízení a na pérování. A právě odtud byl převzat i do humánní medicíny a osvědčil se. Postupně se měnily materiály na výrobu kovových součástí - z původně ocelových slitin se přešlo na titan, který nejlépe vyhovuje požadavkům lidského těla. Polyetylen jako základní třecí komponenta zůstal zachován. Rovněž tak se měnil materiál hlavic v kloubech - z původně kovových přes keramické až po zirkoniové. V současnosti jsou umělé klouby natolik kvalitní, že vydrží i dvacet let, běžně by měly sloužit alespoň deset let.

Operace

Před operací je důležité provést důkladné celkové vyšetření jednak k prevenci možných komplikací při a po operaci, jednak k vyloučení jakékoliv infekce v organismu. Pokud by po operaci vzplanula strytá infekce, která by mohla ohrozit vhojení kloubu a vniknout i do dřeňové dutiny kosti. To je významná komplikace i ohrožující život!
Další předoperační opatření je odběr autotransfuze. Při náhradách kloubů i při šetrné operační technice vznikají výrazné ztráty krve. Ty je třeba nahradit, a proto je výhodné použít vlastní krev - autotransfuzi.
Vlastní operace je velký zásah do organismu, proto po operaci je pacient na krátký čas většinou přeložen na JIP ( jednotku intenzivní péče), kde jsou monitorovány základní živostní funkce a po stabilizaci stavu jde zpět na standartní oddělení.
A pak už se pacient co nejdříve učí chodit (používat berle se naučil již před operací !), posilovat svaly. Každý den se pak zátěž, zvyšuje a po zvládnutí chůze po schodech a po odstranění stehů 10. až 14. den je pacient propuštěn domů.
Další fází k doléčení po operaci je lázeňská léčba. Některá pracoviště pacienta do lázní posílají přímo z nemocnice, jiná až po 2-3 týdnech pobytu doma. V lázních většinou již pacient používá francouzské hole, je již soběstačný v sebeobsluze a většinou po 3 měsících po operaci je možné plně na operovanou končetinu došlapovat- pokud je při kontrolním vyšetření na RTG snímku vše v pořádku.


Veškeré Vaše dotazy rád zodpovím [zde]


Nahoru